Zkušební telefonní čísla

Zkušební hovory
910 279 900 poslechový test
910 279 901 hlasové zrcadlo
910 279 902 identifikace volajícího
910 279 903 kontrola tónové volby
910 279 904 netarifovaná hláska
5 čísel rezerva
  Zkušební volání
910 279 910 vyzvánějící telefon
910 279 911 obsazený telefon
910 279 912 odmítnutý hovor
910 279 913 blokovaný telefon
910 279 914 neúplné tel. číslo
910 279 915 neexistující tel. číslo
910 279 916 volaný neodpovídá
910 279 917 nepropojitelné tel. číslo
910 279 918 nedostupný hovorový kanál
910 279 919 nedostupné koncové zařízení
910 279 920 porucha telefonní sítě
910 279 921 neimplementovaná služba
28 čísel rezerva
V experimentální tel. síti xProTel je provozována skupina zkušebních čísel, která mají jednoznačně definovánu reakci na příchozí volání. Kdokoli si tak může zavolat na níže uvedená čísla a ověřit si správnou reakci svého telefonního přístroje, své pobočkové ústředny nebo své telefonní sítě. Přitom nezáleží na tom, zda kontroluje zařízení pevné, mobilní nebo VoIP sítě. Na zkušební čísla může souběžně přicházet více volání a všechna přitom budou obsloužena níže specifikovaným způsobem.

Některá zkušební čísla xProTel využívá také tester telefonních sítí xPhoNet. Např. při provádění testů odmítnutých volání nebo testů mezinárodních volání a hovorů.

Tato zkušební čísla jsou k dispozici všem telefonním technikům, VoIP nadšencům i laikům.
Konkrétní popisy zkušebních čísel jsou dostupné přes odkazy pod jednotlivými telefonními čísly.
Popisy zkušebních čísel navíc obsahují specifikace účastnických tónů a zároveň i vzájemné
přiřazení tzv. kódů odmítnutí v sig. SS7 k odpovídajícím záporným odpovědím v sig. SIP.

Na vyžádání lze doplnit další zkušební hovory a volání (náměty lze zasílat pomocí kontaktů).