910 279 915 - neexistující telefonní číslo
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 915
název čísla neexistující číslo
kód SS7 a DSS1 cause = 1
význam dle Q.850 Unallocated (unassigned) numbre
reakce v sig. SIP 440 Not Found: User not found
484 Address Incomplete
604 Does Not Exist Anywhere
reakce ve sluchátku odkazovací tón (tzv. halali)
netarifovaná hláska (např. volané číslo neexistuje")
Na tomto čísle je simulováno volání na neexistující telefonní číslo.

Neexistující telefonní číslo je takové, které buď nebylo regulátorem (tj. ČTÚ) přiděleno žádnému tel. operátorovi nebo nebylo operátorem přiděleno žádnému zákazníkovi ani na něm není aktivní žádná telefonní služba (hlasové schránky, přesný čas, ... apod.). V reálném případě nemá smysl opakovat znovu pokus o hovor. Pokus o hovor na neexistující tel. číslo má být bezplatný.

Neexistující číslo může rozpoznat první, poslední nebo některá mezilehlá ústředna. Reakcí je odkazovací tón (tzv. halali). Ten může generovat buď ústředna, která neexistující číslo zjistila nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o neexistujícím čísle přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Odkazovací tón (tzv. halali) má tři opakující se sekvence: frekvenci 950 Hz o délce 330 msec
s mezerou 30 msec, 1.400 Hz o délce 330 msec s mezerou 30 msec a frekvenci 1.800 Hz o délce 330 msec s mezerou 1.000 msec. Někdy může být účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu zadání nesprávného telefonníh čísla.