Telefonní hlásky i aplikace
V prostředí Experimentální tel. sítě xProTel mohou být provozovány různé pasivní informační hlásky nebo interaktivní telefonní aplikace. Každé hlásce i aplikaci je přiděleno veřejné tel. číslo a je proto dostupné ze všech pevných, mobilních a VoIP tel. sítí (tuzemských i zahraničních).

Cena hovorů na hlásky i aplikace závisí na provozovateli tel. sítě, ze které je voláno. Měla by však odpovídat běžné ceně hovorů do pevné telefonní sítě. Cca 0,60 až 1,50 Kč/min v období silného provozu a cca 0,30 až 0,75 Kč/min v období slabého provozu (pro hovory z pevných a VoIP sítí) nebo 2,- až 5,- Kč/min (pro hovory z mobilních sítí). Přesná cena je uvedena v ceníku příslušného tel. operátora. Hovory na hlásky i aplikace přicházející ze sítě xProTel jsou bezplatné.

Hlásky či aplikace si mohou do sítě xProTel umístit všechny komerční i nekomerční organizace.

Technické a obchodní podmínky provozu hlásek i aplikací jsou specifikovány zde
   Telefonní hlásky
910 279 950 přesný čas demo xPhoNet CZ s.r.o.
49 čísel rezerva  
   Telefonní aplikace
910 279 800 dotazy, přání a stížnosti demo xPhoNet CZ s.r.o.
99 čísel rezerva