Kontaktní údaje

Provozovatelem Experimentální telefonní sítě xProTel a poskytovatelem hlasových i nehlasových služeb je česká obchodní společnost:

xPhoNet CZ s.r.o.
IČO 29 047 102 a CZ29047102
sídlem U Seřadiště 7/65, Praha 10 - Vršovice
tel.: 210 326 101 a 910 278 000, fax: zrušen

poskytování služeb Experimentální telefonní sítě xProTel - www.xprotel.cz (tyto stránky)
poskytování služeb Centra telefonních sítí xPhoNet - www.xphonet.eu a www.xphonet.cz

Ing. Ivo Fišer, ředitel společnosti, ivo.fiser@xphonet.cz
Ing. Radomír Šenkýř, vedoucí projektu, radomir.senkyr@xphonet.cz
xPhoNet - centrum telefonních sítí