Referenční VoIP síť


Tester tel. sítí xPhoNet používá v rámci testů odchozích a příchozích volání tzv. referenční tel. sítě. Jako pevná referenční síť slouží síť Telefónica O2 (resp. přípojka ISDN30). Jako mobilní referenční sítě jsou použity sítě Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone (resp. 3 čtveřice GSM bran). Na místě tzv. referenční VoIP sítě je využívána Experimentální tel. síť xProTel. Důvodem je to, že žádná česká VoIP síť nemá dostatečně dominantní postavení (není sítí s velkým množstvím vzájemných hovorů). Z tohoto důvodu byla zvolena VoIP síť xProTel, která má vůči ostatním sítím garantováno neutrální a rovnocenné postavení. Výhodou je i to, že provozovatel testeru má funkčnost referenční VoIP sítě xProTel plně pod kontrolou.

Pro potřeby testování každé tuzemské pevné, mobilní a VoIP sítě je v sítí xProTel rezervováno po jednom čísle, vůči kterému jsou pak prováděny kontroly odchozích a příchozích volání. Úmyslně jsou v xPhoNet použita VoIP čísla (prefix 910), takže součástí testů tel. sítí je také jejich schopnost obsloužit správně volání "na" a "z" českých nomadických čísel. Pro potřeby testů kvality hovorů lze v sítí xProTel v případě potřeby vyčlenit další testovací VoIP čísla.