Telefonní VoIP polygon
Telefonní síť xProTel je prostředím umožňujícím ověřování funkcí, vlastností, výkonnosti a spolehlivosti telefonního HW i SW. Na síť xProTel lze napojit různá koncová zařízení: analogové, ISDN a VoIP telefony, GSM nebo VoIP brány, analogová či VoIP zvonková tabla i vrátníky nebo také telefonní SW (audiotexové, loterijní, hlasovací, billingové, CTI programy, IVR nebo CRM aplikace). Do sítě xProTel lze taky zapojit další telefonní ústředny (pobočkové i veřejné). Z těchto důvodů existují v telefonním VoIP polygonu tzv. experimentální SIP čísla a SIP svazky. Ve výjimečných případech lze použít i experimentální analogové přípojky nebo rozhraní typu ISDN2 či ISDN30. Tel. síť xProTel je přes tranzitní tel. ústřednu xPhoNet napojena na všechny veřejné tuzemské i zahraniční telefonní sítě.

Telefonní polygon je přístupný všem dodavatelům i provozovatelům telefonních technologií.
Experimentální tel. síť xProTel je na tranzitní tel. ústřednu xPhoNet napojena pomocí dostatečně dimenzovaného SIP svazku. V rámci xProTel je současně provozována skupina pobočkových tel. ústředen a samostatných telefonů, které společně generují reálný telefonní provoz. Tranzitní tel. ústředna xPhoNet je na ostatní veřejné telefonní sítě napojena přes několik různých svazků typu SS7 a SIP. Veřejná tel. ústředna xProTel i tranzitní tel. ústředna xPhoNet jsou umístěny ve stejném telehausu a jsou napojeny na stejný switch LAN připojený na internet přes velkokapacitní přípojku. Síť xProTel má veřejné IP adresy. Vše je administrováno jedinou skupinou servisních techniků.

Technické a obchodní podmínky využívání VoIP polygonu jsou specifikovány zde