910 279 921 - neimplementovaná služba
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 921
název čísla neimplemetovaná služba
kód SS7 a DSS1 cause = 99
význam dle Q.850 Information element / parameter non-existent or not
implemented
reakce v sig. SIP 501 Not Implemented
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "hovor nelze uskutečnit")
Na tomto čísle je simulována neimplementovaná telefonní služba.

Je-li po koncovém zařízení požadována telefonní služba, kterou není schopno realizovat, pak je služba odmítnuta z důvodů její neimplementování (např. videohovor požadovaný po běžném telefonu, nebo některá ISDN služba požadovaná po analogovém telefonu). Pokus o neimplementovanou službu má být bezplatný.

Neimplementovanou službu může rozpoznat až ústředna obsluhující cílový telefon. Reakcí je rychlý odkazovací tón. Ten může generovat buď ústředna, která nepodporovanou službu zjistila, nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o nedostupnosti služby přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Rychlý obsazovací tón má mít také 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Často bývá účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu nedostupnost služby.