910 279 919 - nedostupné koncové zařízení
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 919
název čísla nedostupné koncové zařízení
kód SS7 a DSS1 cause = 20
význam dle Q.850 Subscriber absent
reakce v sig. SIP 480 Temporarily Unavailable
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "volaný telefon je nedostupný")
Na tomto zkušebním čísle je simulováno nedostupné koncové zařízení.

Příčinou nedostupnosti IP telefonu může být jeho vypnutí nebo ztráta IP komunikace s jeho tel. ústřednou (neregistrovaný telefon). Příčinou nedostupnosti mobilního telefonu může být jeho vypnutí nebo ztráta GSM signálu (neregistrovaný telefon). Příčinou nedostupnosti ISDN telefonu nebo pobočkové ústředny může být výpadek jejich napájení (nedostupné zařízení). U analogového telefonu tento stav nebývá. Pokus o hovor na nedostupné koncové zařízení má být bezplatný.

Tato situace v praxi nenastane, pokud má volaný telefon aktivovánu hlasovou schránku nebo má zadáno přesměrování při nedostupnosti. Na tomto zkušebním čísle není takováto služba aktivní.

Nedostupné zařízení může rozpoznat ústředna obsluhující daný telefon (platí pro IP a ISDN zařízení) nebo centrální prvek sítě (platí pro mobilní telefon). Reakcí je rychlý odkazovací tón. Ten může generovat buď ústředna, která nedostupnost koncového zařízení zjistila, nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o nedostupnosti přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Rychlý obsazovací tón má mít také 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Často bývá účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu nedostupnost telefonu.