910 279 914 - neúplné telefonní číslo
Na tomto čísle je simulováno volání na neúplné či nesprávné telefonní číslo.

Neúplné číslo vznikne opomenutím některé číslice. Nesprávné číslo vznikne použitím nepovoleného znaku (např. "*" nebo "#"). Pokus o hovor na neúplné tel. číslo má být bezplatný.

Neúplné číslo může rozpoznat první, poslední nebo některá mezilehlá ústředna. Reakcí je buď rychlý obsazovací tón nebo odkazovací tón (tzv. halali). Daný tón může generovat buď ústředna, která neúplnou volbu zjistila nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o neúplné volbě přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Reakci na volání na neúplné číslo lze testovat dvěma způsoby. Buď lze z volajícího telefonu opravdu zadat neúplné či nesprávné číslo, v tomto případě by měla volání odmítnout první veřejná ústředna. Nebo lze zadat zde specifikované zkušební číslo, v takovém případě bude reakci odpovídající neúplnému číslu simulovat až poslední veřejná ústředna umístěná v tel. síti xProTel.

Je-li volba z telefonu předávána po jednotlivých číslicích (typicky z analogového telefonu), pak je rakce na neúplnou volbu zpožděna o časový limit pro zadání další číslice volby (např. 5 sec).

Rychlý obsazovací tón má mít frekvenci 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Odkazovací tón
(tzv. halali) má tři opakující se sekvence: frekvenci 950 Hz o délce 330 msec s mezerou 30 msec, 1.400 Hz o délce 330 msec s mezerou 30 msec a frekvenci 1.800 Hz o délce 330 msec s mezerou 1.000 msec. Někdy může být účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu zadání nesprávného telefonníh čísla.
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 914
název čísla neúplné číslo
kód SS7 a DSS1 cause = 28
význam dle Q.850 Invalid number format (address incomplete)
reakce v sig. SIP 440 Not Found: User not found
484 Address Incomplete
604 Does Not Exist Anywhere
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
odkazovací tón (tzv. halali)
netarifovaná hláska (např. "zadané číslo je nesprávné")