910 279 913 - volaný telefon blokován
Na tomto zkušebním čísle je simulována reakce blokovaného telefonu.

Reakce odpovídá volání na telefon, který má ve své ústředně zablokovány příchozí hovory. Důvody blokování nejsou specifikovány. Mohou být technického nebo administrativního rázu. Pokus o hovor na blokovaný telefon má být bezplatný.

Blokovaný telefon rozpozná až veřejná či pobočková ústředna obsluhující volaný telefon. Reakcí je rychlý obsazovací tón generovaný buď cílovou ústřednou, nebo ústřednou obsluhující volající telefon, do které je informace o zablokování telefonu přeneseno pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Rychlý obsazovací tón má mít frekvenci 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Někdy může být nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu blokování telefonu.
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 913
název čísla blokovaný telefon
kód SS7 a DSS1 cause = 18
význam dle Q.850 No user responding
reakce v sig. SIP 480 Temporarily Unavailable
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "volaný telefon je blokován")