910 279 912 - odmítnutý hovor
Na tomto zkušebním čísle je simulováno odmítnutí hovoru uživatelem telefonu.

Reakce odpovídá volání na telefon, jehož uživatel odmítne přijmout hovor. Analogové telefony tuto funkci nemají. ISDN, GSM a IP telefony zpravidla mají tlačítko typu Reject. Někdy ke stejnému účelu slouží tlačítko pro ukončení hovoru, jehož použití v průběhu vyzvánění způsobí odmítnutí hovoru. Na tomto zkušebním čísle je hovor odmítnut po 10 sec. Odmítnutý pokus o hovor má být bezplatný.

Odmítnutí rozpozná veřejná či pobočková ústředna obsluhující volaný telefon. Reakcí je klasický nebo rychlý obsazovací tón generovaný buď cílovou ústřednou, nebo ústřednou obsluhující volající telefon, do které je odmítnutí přeneseno pomocí tel. signalizace. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Klasický obsazovací tón má mít frekvenci 425 Hz a délku i mezeru po 330 msec. Tzv. rychlý obsazovací tón má mít také 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Někdy může být účastnický
tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu odmítnutí hovoru.

specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 912
název čísla odmítnutý hovor
kód SS7 a DSS1 cause = 21
význam dle Q.850 Call rejected
reakce v sig. SIP 403 Forbidden
reakce ve sluchátku klasický obsazovací tón
rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "volaný účastník hovor nepřijal")