910 279 917 - nepropojitelné telefonní číslo
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 917
název čísla nepropojitelné tel. číslo
kód SS7 a DSS1 cause = 3
význam dle Q.850 No route to destination
reakce v sig. SIP 486 Busy Here
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "hovor nelze propojit")
Na tomto čísle je simulováno volání na nepropojitelné telefonní číslo.

Nepropojitelné telefonní číslo je takové, které z hlediska tel. ústředny sice existuje, ale neexistuje nebo není známé propojení (tel. svazek) do cílové telefonní sítě (resp. do cílové tel. ústředny). Pokus o hovor na nepropojitelné tel. číslo má být bezplatný.

Nepropojitelné číslo může rozpoznat první nebo některá mezilehlá ústředna. Reakcí je rychlý odkazovací tón. Ten může generovat buď ústředna, která nepropojitelné číslo zjistila nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o nepropojitelném čísle přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Rychlý obsazovací tón má mít také 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Někdy může být účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu nepropojitelné číslo.