910 279 911 - obsazený telefon
Na tomto zkušebním čísle je simulována reakce obsazeného telefonu.

Reakce odpovídá volání na telefon, na kterém probíhá jiný hovor nebo který zrovna vyzvání nebo je
z něho právě voláno na jiný telefon. Simulovaný telefon má tedy tzv. vyvěšené (resp. vyzvednuté) sluchátko. V reálném případě má smysl pokus o hovor opakovat později. Neúspěšný pokus o hovor na obsazený telefon má být bezplatný.

Tato situace v praxi nenastane, pokud má volaný telefon aktivovánu hlasovou schránku nebo má zadáno přesměrování při obsazení nebo má aktivováno čekání na uvolnění (tj. signalizaci dalšího hovoru). Na tomto zkušebním čísle není žádná taková služba aktivní.

Obsazení rozpozná až cílová veřejná či pobočková ústředna obsluhující volaný telefon. Obsazovací tón generuje buď cílová ústředna, nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je obsazení přeneseno pomocí tel. signalizace. Výjimečně může obsazovací tón generovat i některá ústředna mezi nimi. IP telefon může obsazovací tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Obsazovací tón má mít v Česku frekvenci 425 Hz, délku 330 msec a mezeru taky 330 msec. Někdy může být účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky vyzývající volajícího, aby opakoval pokus o hovor později.
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 911
název čísla obsazený telefon
kód dle SS7 a DSS1 cause = 17
význam dle Q.850 User busy
reakce v sig. SIP 486 Busy Here
reakce ve sluchátku obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "volaný právě hovoří, opakujte ...")