910 279 902 - identifikace volajícího
Na tomto čísle je volající informován o identifikaci jeho telefonu.

Toto zkušební číslo slouží k informaci o povolení či blokování identifikace volajícího (služba CLIR) a ke zjištění či kontrole telefonního čísla volajícího (služba CLIP). Informace o čísle volajícího je zde
k dispozici i pro telefony s blokovanou (tj. utajenou) identifikací volajícího.

Délka přehrávané informační hlásky je cca 20 sec, potom zkušební číslo zavěsí a ukončí tak hovor. Počet současně obsluhovatelných hovorů je 10.

Cena hovorů na toto zkušební číslo závisí na provozovateli tel. sítě, ze které je voláno. Měla by však odpovídat běžné ceně hovorů do pevné telefonní sítě. Cca 0,60 až 1,50 Kč/min v období silného provozu a cca 0,30 až 0,75 Kč/min v období slabého provozu (pro hovory z pevných a VoIP sítí) nebo 2,- až 5,- Kč/min (pro hovory z mobilních sítí) nebo 0,12 až 0,30 Kč/min (hovory od partnerů xPhoNet). Hovory přicházející ze sítě xProTel jsou bezplatné. Přesná cena je uvedena v ceníku příslušného tel. operátora.