910 279 910 - vyzvánějící telefon
Na tomto zkušebním čísle je simulována reakce vyzvánějícího telefonu.

Toto zkušební číslo slouží ke kontrole dovolatelnosti na telefon, který je připraven realizovat hovor. Simulovaný telefon však nikdy hovor nezahájí. Nereaguje tak na příchozí volání tzv. vyzvednutím (resp. vyvěšením) sluchátka. Neúspěšný pokus o hovor na vyzvánějící telefon má být bezplatný.

Vyzvánění cílového telefonu provádí vždy cílová veřejná či pobočková ústředna. Vyzváněcí tón generuje buď cílová ústředna, nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je tento stav přenesen pomocí tel. signalizace. Výjimečně může vyzváněcí tón generovat i některá ústředna mezi nimi. IP telefon může vyzváněcí tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Vyzváněcí tón má mít v Česku frekvenci 425 Hz, délku 330 msec a mezeru 330 msec, střídavě následované tónem o délce 660 msec a mezerou 660 msec.