910 279 901 - hlasové zrcadlo
Na tomto čísle je nahrán proslov volajícího a potom je mu přehrán zpět.

Zkušební číslo slouží k ověření základní funkčnosti kontrolovaného telefonu (jeho schopnosti dovolat se, schopnosti vytvořit hovorové spojení a obousměrnosti hovoru). Úspěšné přehrání nahrávky tak znamená, že převážná většina funkcí kontrolovaného telefonního přístroje a jeho telefonní sítě je v pořádku.

Délka nahrávky je stanovena na 10 sec, po jejím přehrání zkušební číslo zavěsí a ukončí tak hovor. Celková délka hovorového spojení je tak 2 x 10 sec + délka 2 přehrávaných pokynů cca á 5 sec (celkem cca 30 sec). Počet současně obsluhovatelných hovorů je 10.

Cena hovorů na toto zkušební číslo závisí na provozovateli tel. sítě, ze které je voláno. Měla by však odpovídat běžné ceně hovorů do pevné telefonní sítě. Cca 0,60 až 1,50 Kč/min v období silného provozu a cca 0,30 až 0,75 Kč/min v období slabého provozu (pro hovory z pevných a VoIP sítí) nebo 2,- až 5,- Kč/min (pro hovory z mobilních sítí) nebo 0,12 až 0,30 Kč/min (hovory od partnerů xPhoNet). Hovory přicházející ze sítě xProTel jsou bezplatné. Přesná cena je uvedena v ceníku příslušného tel. operátora.