910 279 904 - netarifovaná hláska
Na tomto zkušebním čísle je demonstrována netarifovaná hláska.

Číslo slouží ke kontrole funkčnosti a netarifování hovorů na takovéto hlásky. Výsledek lze ověřit
poslechem hlásky a z výpisu hovorů (tzv. CDR záznamů) nebo z rozpisu hovorů přiloženého k faktuře za hovorné (obojí poskytované vašim operátorem).

Délka přehrávané informační hlásky je časově limitována veřejnými tel. sítěmi (mezi 30 až 120 sec). Potom je takový netarifovaný hovor násilně přerušen. Počet současně obsluhovatelných hovorů je 10.

Cena hovorů na toto zkušební číslo má být správně 0,- Kč.