910 279 903 - kontrola tónové volby
Na tomto čísle je volající informován, jaká stiskl tlačítka číselnice.

Zkušební číslo tak slouží ke kontrole tlačítkové číslenice telefonu, kontrole tónové volby (tzv. DTMF) a ke kontrole jejího přenosu přes telefonní sítě.

Tento zkušební hovor není časově omezen. Počet současně obsluhovatelných hovorů je 10.

Cena hovorů na toto zkušební číslo závisí na provozovateli tel. sítě, ze které je voláno. Měla by však odpovídat běžné ceně hovorů do pevné telefonní sítě. Cca 0,60 až 1,50 Kč/min v období silného provozu a cca 0,30 až 0,75 Kč/min v období slabého provozu (pro hovory z pevných a VoIP sítí) nebo 2,- až 5,- Kč/min (pro hovory z mobilních sítí) nebo 0,12 až 0,30 Kč/min (hovory od partnerů xPhoNet). Hovory přicházející ze sítě xProTel jsou bezplatné. Přesná cena je uvedena v ceníku příslušného tel. operátora.