910 279 920 - porucha telefonní sítě
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 920
název čísla porucha telefonní sítě
kód SS7 a DSS1 cause = 27
význam dle Q.850 Destination out of order.
reakce v sig. SIP 404 Not Found
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "hovor nelze uskutečnit")
Na tomto zkušebním čísle je simulována porucha telefonní sítě.

Příčinou poruchy může být nefunkčnost některé ústředny nebo nefunkčnost některého propojení mezi ústřednami. Pokus o hovor v případě poruchy telefonní sítě má být bezplatný.

Poruchu telefonní sítě může rozpoznat první nebo některá mezilehlá ústředna. Reakcí je rychlý odkazovací tón. Ten může generovat buď ústředna, která poruchu sítě zjistila, nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o nepropojitelném čísle přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Rychlý obsazovací tón má mít také 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Často bývá účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu poruchu sítě.