910 279 918 - nedostupný hovorový kanál
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 918
název čísla nedostupný hovorový kanál
kód SS7 a DSS1 cause = 34
význam dle Q.850 No circuit / channel available
reakce v sig. SIP 486 Busy Here
reakce ve sluchátku rychlý obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "hovor nelze propojit")
Na tomto zkušebním čísle je simulován nedostupný hovorový kanál.

Příčinou nedostupného kanálu jsou technické důvodu (např. obsazení všech kanálů jinými hovory). Pokus o hovor přes nedostupný kanál má být bezplatný.

Nedostupný kanál může rozpoznat první nebo některá mezilehlá ústředna. Reakcí je rychlý odkazovací tón. Ten může generovat buď ústředna, která nedostupný kanál zjistila, nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o nepropojitelném čísle přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Rychlý obsazovací tón má mít také 425 Hz a délku i mezeru po 165 msec. Někdy může být účastnický tón nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu nedostupný kanál.