910 279 900 - poslechový test
Na tomto zkušebním čísle je pro kontrolu přehrávána hudba.

Zkušební číslo slouží k ověření základní funkčnosti kontrolovaného telefonu (jeho schopnosti dovolat se a schopnosti vytvořit hovorové spojení). Úspěšný poslech hudby znamená, že převážná většina funkcí kontrolovaného telefonního přístroje a jeho telefonní sítě je v pořádku.

Tento zkušební hovor není časové omezen. Počet současně obsluhovatelných hovorů je 10.

Cena hovorů na toto zkušební číslo závisí na provozovateli tel. sítě, ze které je voláno. Měla by však odpovídat běžné ceně hovorů do pevné telefonní sítě. Cca 0,60 až 1,50 Kč/min v období silného provozu a cca 0,30 až 0,75 Kč/min v období slabého provozu (pro hovory z pevných a VoIP sítí) nebo 2,- až 5,- Kč/min (pro hovory z mobilních sítí) nebo 0,12 až 0,30 Kč/min (hovory od partnerů xPhoNet). Hovory přicházející ze sítě xProTel jsou bezplatné. Přesná cena je uvedena v ceníku příslušného tel. operátora.