910 279 916 - volaný neodpovídá
Na tomto čísle je simulována nepřítomnost či pasivita uživatele vyzváněného telefonu.

Nepřítomnost či pasivita volaného je dána uplynutím časového limitu vyzvánění (typicky 120 sec). Na tomto zkušebním čísle je limit zkrácen na 10 sec. Pokus o hovor na neodpovídajícího účastníka má být bezplatný.

Tato situace v praxi nenastane, pokud má volaný telefon aktivovánu hlasovou schránku nebo má zadáno přesměrování při pasivitě (např. po 15 sec). Na tomto zkušebním čísle není žádná taková služba aktivní.

V praxi pasivitu volaného zpravidla kontrolují všechny ústředny podílející se na volání, časový limit
se však směrem k volanému má zkracovat, takže pasivitu má správně rozpoznat poslední ústředna. Reakcí je, že vyzváněcí tón přejde po uplynutí limitu v obsazovací tón. Ten může generovat buď ústředna, která pasivitu zjistila nebo ústředna obsluhující volající telefon, do které je informace o pasivitě účastníka přenesena pomocí tel. signalizace. Výjimečně může tón generovat také některá ústředna mezi nimi. IP telefon může příslušný tón přijímat z ústředny nebo ho může generovat sám (na základě signalizace přijaté z ústředny).

Obsazovací tón má mít frekvenci 425 Hz a délku i mezeru po 330 msec. Někdy může být nahrazen přehráním netarifované hlásky oznamující volajícímu blokování telefonu.
specifikace zkušebního čísla
telefonní číslo 910 279 916
název čísla volaný neodpovídá
kód SS7 a DSS1 cause = 19
význam dle Q.850 No answer from user (user alerted)
reakce v sig. SIP 480 Temporarily Unavailable
reakce ve sluchátku obsazovací tón
netarifovaná hláska (např. "volaný účastník se nehlásí")