Experimentální telefonní síť

V telefonní síti xProTel jsou provozovány: experimentální VoIP polygon, informační hlásky, telefonní aplikace a veřejná zkušební čísla. Současně xProTel slouží také jako tzv. referenční VoIP síť, vůči níž tester telefonních sítí xPhoNet realizuje svá odchozí a příchozí volání z ostatních kontrolovaných sítí. Pod značkou xProTel jsou částečně poskytovány i veřejné hlasové služby VoIP telefonie.
Oficiálním poskytovatelem hlasových služeb Experimentální telefonní sítě xProTel je xPhoNet CZ s.r.o. Tato společnost poskytuje i hlasové služby Centra telefonních sítí xPhoNet. Jde o dva různé produkty (skupiny ICT služeb), jejichž poskytovatelem je stejná společnost.

Tyto stránky jsou zároveň místem, kde jsou zveřejněny konkrétní smluvní, cenové i technické podmínky, za jakých jsou v Experimentální telefonní síti xProTel poskytovány hlasové i ostatní služby. Současně je z těchto stránek dostupný i zákaznický portál xProTel.

xPhoNet - centrum telefonních sítí